fartygspositioner1

AIS är ett system som på VHF sänder information om fartyg och deras position.
AIS sänder data på två kanaler
(GMSK 9600 bd)
Kanal 87B 161,975
Kanal 88B 162,025
Uteffekten varierar mellan 5-15 Watt, beroende på om det är Klass A eller B.
Yrkestrafiken har Klass A och fritidsbåtar Klass B.

Det finns mycket information på nätet om AIS.
Bla denna länk:
http://www.bosunsmate.org/ais/

Här fartyg i realtid som de tas emot i mottagaren placerad på en av våra master på Hallandsås:
http://www.marinetraffic.com/realtid
På nedanstående länk kan man se vad alla mottagare i nätet tillsammans kan höra.
http://www.marinetraffic.com/ais

Här kan du se mottagna fartyg över de sista 24 timmarna och få en uppfattning om ev konditioner på VHF:
www.marinetraffic.com/24h

Linus SM7VKE sköter om AIS  på Hallandsåsen.