Klubbmöte 2017 Måndag den 24:e September kl: 19:00
Efter mötet föredrag om antenner med Leif SM7NCI

Klubbträffar varje Måndag Kl 19:00

Månadsmöte sista måndagen i månaden 19:00

Välkommen !